Startują konsultacje projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

09.08.2021

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowanych programów? Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich (FE) w nowej perspektywie finansowej.

Dokument dotyczy wszystkich programów polityki spójności (krajowych i regionalnych). Na jej podstawie instytucje zarządzające opracują bardziej szczegółowe strategie komunikacji dla poszczególnych programów, uwzgledniające ich specyfikę tj. charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe.

Dokument uwzględnia zasady współpracy z wszystkimi instytucjami i podmiotami, które będą realizowały działania związane z komunikacją o Funduszach Europejskich, jak również działania na rzecz innych instrumentów Unii Europejskiej.

Uwagi prosimy zgłaszać tylko za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza i przesyłać na adres: koordynacja.dip@mfipr.gov.pl


Skip to content