Rozpoczął się naboru wniosków na rozwój mobilności miejskiej w ZIT

Rozpoczął się naboru wniosków na rozwój mobilności miejskiej w ZIT

20.05.2024

Beneficjenci z Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) mogą już składać wnioski na projekty poprawiające transport publiczny w regionie. To może obejmować budowę nowych przystanków, modernizację już istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych, które poprawią sposób poruszania się po mieście. Budżet konkursu wynosi ponad 145,6 mln zł, a środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozwój mobilności miejskiej w ZIT

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

  • Budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej wraz z wyposażeniem;
  • Infrastruktury niezbędnej dla eksploatacji, utrzymania i obsługi taboru transportu publicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami, budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych, w tym obiektów P&R;
  • Systemów cyfrowych dla transportu publicznego i bezemisyjnej mobilności, w tym szczególnie w zakresie integracji taryfowej i wdrożenia koncepcji „Mobilność jako usługa” (MaaS).

Ważne!

Projekt powinien być zintegrowany, co oznacza, że musi być zgodny z celami rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem ZIT oraz mieć wpływ na rozwiązanie wspólnych problemów rozwojowych. Oznacza to, że projekt musi mieć wpływ na więcej niż jedną gminę w MOF i być uzasadniony zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii. Aby uzyskać status zintegrowanego projektu, musi spełnić przynajmniej jeden z dwóch warunków

  • jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;
  • deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, np. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury.

Region Warszawski Stołeczny (RWS)

Przypominamy, że obszar Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) tworzą powiaty: m.st. Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni.

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 20 maja do 28 czerwca 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content