RMR Komunikat o wydłużeniu naboru nr FEMA.08.05-IP.01-030.24

28.05.2024

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru Nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 (RMR) ogłoszonego w Priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów oraz załącznika nr 7 Lista gmin wykluczonych komunikacyjnie w województwie mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content