Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim – edycja 2023

22.12.2023

Obszar

Mazowieckie

Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich zrealizowane w 2023 roku stanowi szesnastą edycję cyklicznie realizowanego projektu. Jego celem było zbadania poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim. Analiza wyników pomaga ocenić efekty działań informacyjnych i promocyjnych, które mają przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich mieszkańców Polski.

Data publikacji 22.12.2023 |

Plik pdf
.
100 stron
.
1.60 MB
Inne formaty: docx 1.28 MB

Obszar

Mazowieckie

Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich zrealizowane w 2023 roku stanowi szesnastą edycję cyklicznie realizowanego projektu. Jego celem było zbadania poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim. Analiza wyników pomaga ocenić efekty działań informacyjnych i promocyjnych, które mają przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich mieszkańców Polski.

Data publikacji 22.12.2023 |

Plik pdf
.
100 stron
.
1.60 MB
Inne formaty: docx 1.28 MB
Skip to content