Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską

02.12.2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 grudnia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2022) 8693 przyjęła program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.2). Decyzja staje się skuteczna z dniem otrzymania właściwej notyfikacji – 2 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w sekcji plików do pobrania.

Program

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027:

Ocena DNSH dla projektu FEM 2021-2027:


Skip to content