Poprawa jakości powietrza na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim. Ogłaszamy wyniki konkursu!

Poprawa jakości powietrza na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim. Ogłaszamy wyniki konkursu!

12.12.2023

W ramach konkursu pracownicy urzędów gmin i jednostek podległych pozyskają urządzenia pomiarowe do monitorowania stanu powietrza. Zapewnione zostanie także odpowiednie przeszkolenie z zakresu obsługi tych urządzeń. Ponadto dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwi również realizację działań edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. Wsparcie otrzyma 7 beneficjentów na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 6 beneficjentów z regionu mazowieckiego regionalnego oraz 1 z regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w okresie od czerwca do sierpnia 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Realne działania dla ochrony środowiska na Mazowszu

Ekologia to jeden z priorytetowych obszarów Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie podjęcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez m.in. zakup mobilnych laboratoriów z pełnym wyposażeniem, jak np. pojazdy z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym czy też przyrządów pomiarowych wspomagających kontrole pieców i spalanych w nich paliw (np. drona badającego skład dymu z kominów). Fundusze europejskie pomogą również w szkoleniach pracowników z obsługi profesjonalnych urządzeń pomiarowych oraz realizacji inicjatyw edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych. Dzięki tym działaniom jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazów spalania odpadów oraz nieekologicznych paliw.

Wyniki konkursu – łącznie ponad 2,5 mln zł wsparcia na rzecz czystego powietrza

W ramach konkursu z działania 2.1 Efektywność energetyczna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza dofinansowanie z Unii Europejskiej pozyskało 7 beneficjentów – 6 z regionu mazowieckiego regionalnego oraz 1 z regionu warszawskiego stołecznego. Beneficjenci otrzymają łącznie ponad 2,5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupiony specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy. Z kolei w regionie mazowieckim regionalnym ze wsparcia skorzystają m.in. gmina miejska Ciechanów, gmina-miasto Płock, a także gminy Błędów, Staroźreby, Klwów oraz Potworów.

Szczegółowe wyniki naborów znajdują się na stronie (nr konkursu: FEMA.02.01-IP.01-004/23)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content