Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działania 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza.

2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza – nr FEMA.02.01-IP.01-004/23

2.1 Efektywność energetyczna

Wyniki naboru

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 28.11.2023

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 29.11.2023

docx 3 stron 0.04 MB

Data publikacji 29.11.2023

Ocena formalna

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 25.09.2023

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 25.09.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

· Jednostki samorządu terytorialnego (gminy ).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru:

·  Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia pomiarowe wraz z odpowiednim przeszkoleniem, pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw.

·  W ramach projektu mogą być realizowane działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
18 094 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru
500 000,00 PLN.

Termin naboru

start

30.06.2023

koniec

31.08.2023

Wyniki

25.09.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

Skip to content