Nowy system MEWA 2.0 dla Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Nowy system MEWA 2.0 dla Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

13.04.2023

Kolejna perspektywa finansowa ruszyła, ogłosiliśmy pierwsze nabory wniosków, znamy Szczegółowy Opis Priorytetów, wytyczne dotyczące programów polityki spójności na lata 2021-2027, a także obowiązującą kartę wizualizacji znaku. Mamy też nowy system MEWA 2.0. Zachęcamy do poznania tego systemu, a pełna instrukcja znajduje się pod adresem https://mewa21.mazowia.eu/instrukcja

Aby ułatwić beneficjentom składanie wniosków w systemie MEWA 2.0, Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w MJWPU przygotował e-broszurę informacyjną o nowym systemie.

Publikacja jest formą przewodnika i krok po kroku wyjaśnia beneficjentom,

  • jak wygląda właściwe logowanie do systemu;
  • co zrobić w sytuacji gdy wnioskodawca ma już aktywne konto z poprzedniej perspektywy RPO WM 2014-2020;
  • jak bezpiecznie zmienić hasło;
  • jak zgłosić problem techniczny.

E-broszura  odsyła również do pełnej instrukcji systemu MEWA 2.0. Więcej szczegółów znajduje się na: https://mewa21.mazowia.eu/instrukcja


Skip to content