Biuletyn

Fundusze Europejskie na Mazowszu nr.3/23

02.11.2023

Szanowni Państwo, już od prawie dwóch dekad czerpiemy korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tylko z unijnego budżetu na lata 2014-2020 dofi nansowanie mazowieckich inwestycji przekroczyło 8,6 mld zł. To ponad 5,7 tys. projektów, z których efektów korzystamy wszyscy. Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian. Ostatnie wydarzenia jeszcze wyraźniej uświadomiły nam, że bycie częścią Unii Europejskiej to nie tylko korzyści w wymiarze społeczno-gospodarczym, ale także fi lar naszego bezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać i podkreślać wartości wspólnoty europejskiej, u której podstaw leży poszanowanie praw i godności człowieka, wolność, równość, demokracja i praworządność. Znajdujemy się w trakcie czwartej już unijnej perspektywy, w której Polska jest największym benefi cjentem środków z polityki spójności. Dzięki ponad 2 mld euro z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zrealizowane zostaną kolejne tysiące inwestycji infrastrukturalnych, biznesowych, zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i wzmacniających rynek pracy. Jest to ogromna szansa mająca na celu wzmacnianie gospodarki i potencjałów naszego regionu, a także zmniejszanie dysproporcji rozwojowych. Oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer magazynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”, na łamach którego przybliżamy rolę polityki spójności i cele Unii Europejskiej na kolejne lata. Lektura publikacji to również okazja do wybrania się w podróż do unijnych inwestycji, takich jak odnowiona ofi cyna dworska w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie czy Pałac Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim. Ślady Funduszy Europejskich znajdziemy także w słynącym z tradycji lniarskich podwarszawskim Żyrardowie. Właśnie tam na tle poprzemysłowej architektury wyróżnia się pałacyk Dittricha, w którym działa Muzeum Mazowsza Zachodniego. Projekty europejskie wpływają na rozwój lokalnych społeczności i jakość życia mieszkańców. Dlatego zachęcam Państwa szczególnie do poznania efektów unijnych inwestycji rywalizujących w konkursie „Lider Zmian Funduszy Europejskich”. To od Państwa głosów oddanych na stronie www.liderzmian.eu zależeć będą wyniki konkursu podsumowującego ostatnie lata realizacji programu regionalnego. Zwycięskie projekty poznamy podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się pod hasłem #FEnomenUE w dniach 14-15 listopada w Warszawie. Zachęcam do lektury publikacji i do zobaczenia na Forum Rozwoju Mazowsza!

Zdjęcie sylwetki

Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Plik PDF 44 stron 0.01 GB

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych priorytetach

Plik PDF 44 stron 0.01 GB
Skip to content