Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór w ramach Działania 7.4 nr FEMA.07.04-IP.02-012/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu
Działanie 7.4 – Edukacja osób dorosłych.

7.4 Edukacja osób dorosłych nr. FEMA 07.04-IP.02-012/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

7.4 Edukacja osób dorosłych

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru:  wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR.

W szczególności kwalifikowalne będą:

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji oraz kwalifikacji/kompetencji cyfrowych i językowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem w ramach PSF za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
 • dodatkowe wsparcie dla każdego uczestnika/uczestniczki w zakresie rozwoju/nabycia umiejętności/kompetencji/kwalifikacji w zakresie co najmniej:
 1. zbudowania motywacji do rozwoju umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji;
 2. wsparcia w analizie potrzeb rozwojowych, np. z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji;
 3. wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR;
  identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • Administracja publiczna,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
18 425 875,00 PLN

Termin naboru

start

14.02.2024

koniec

31.03.2024

Wyniki

III kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
 • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • tel.: (22) 578 44 34
 • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

×
×
Skip to content