Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.3 Nowoczesne regionalne służby zatrudnienia

6.3 Nowoczesne regionalne służby zatrudnienia – nr.FEMA.06.03-IP.02-005/23

6.3 – Nowoczesne regionalne służby zatrudnienia

Wyniki

Lista zawartych umów w ramach naboru zamkniętego FEMA.06.03-IP.02-005/23 Działanie 6.3 – Nowoczesne regionalne służby zatrudnienia region Mazowiecki regionalny aktualna na dzień 5 marca 2024 r.

pdf 1 stron 0.29 MB

Data publikacji 05.03.2024

Skład Komisji Oceny Projektów w naborze nr FEMA.06.03-IP.02-005/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia

pdf 2 stron 0.14 MB

Data publikacji 12.01.2024

Lista ocenianych projektów w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.005/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia

xlsx 0.06 MB

Data publikacji 12.01.2024

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.005/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia.

xlsx 0.05 MB

Data publikacji 20.11.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dla kogo?

Pracownicy regionalnych publicznych służb zatrudnienia, tj. pracownicy powiatowych/miejskich urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru mogą ubiegać się wyłącznie publiczne służby zatrudnienia realizujące projekty na obszarze RMR (region Mazowiecki regionalny).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania związane z przygotowaniem regionalnych pracowników PSZ do obsługi zmieniającego się rynku pracy, w szczególności:

§  szkolenia wykorzystujące zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne techniki takie jak: on job training czyli szkolenie w miejscu pracy, case study, wykłady interaktywne, metody symulacyjne, eksperymenty pozwalające na wcielanie się w różne role zawodowe i bieżące rozwiązywanie trudnych do przewidzenia problemów;

§  warsztaty z zakresu organizowania regionalnych spotkań, giełd i targów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji lokalnych inicjatyw w obszarze rynku pracy;

§  warsztaty z zakresu diagnozowania potrzeb interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu metod aktywizacyjnych interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji równouprawnienia na rynku pracy;

§  wizyty studyjne w celu zapoznania się z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie obsługi regionalnych rynków pracy oraz diagnozowaniem ich potrzeb.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
1 856 597,06

Termin naboru

start

14.09.2023

koniec

10.10.2023

Wyniki

I
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
  • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • tel.: (22) 578 44 34
  • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Skip to content