Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, FEMA.03.01-IP.01-029/24,

3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, nr.FEMA.03.01-IP.01-029/24 dla regionu RMR

3.1 Mobilność miejska

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

NA CO

Wspierane będą projekty polegające na:

 • zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
 • rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,

Zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. Należy wykorzystać analizę przygotowywaną zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W sytuacji gdy brak jest takiej analizy, należy wykorzystać metodykę zawartą w art. 37.

Kto może składać wnioski:

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
171 860 000,00 PLN

Termin naboru

start

16.04.2024

koniec

27.05.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content