Komunikat ws. aktualizacji Regulaminu wyboru projektów naboru nr FEMA.08.02-IP.01-040/24

25.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru
nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 ogłoszonego dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian.


Skip to content