Komunikat w sprawie aktualizacji regulaminu nr FEMA.08.02-IP.01-018/23 ogłoszonego dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027Komunikat w sprawie zmiany regulaminu

21.12.2023

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru
nr FEMA.08.02-IP.01-018/23 ogłoszonego dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów;

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content