Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.02-IP.01-016/24

12.03.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 12 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA 03.02-IP.01-016/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) do 15 kwietnia 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content