Komunikat o wydłużeniu naboru nr FEMA.08.01-IP.01-026.24

09.04.2024

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.

    Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

    Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


    Skip to content