Harmonogram naborów

Tekst alternatywny

Małopolskie Harmonogram konkursów na 2022 rok

2023
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2024
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2025
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2026
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

Przejdź do naboru

DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa
 • Na co

  Szczegóły

  Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą (współpraca nie oznacza partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079)). Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej (w przypadku pozytywnego wyniku prac) Kto może składać wnioski: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa,

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  42 965 000 PLN

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

  Termin naboru

  start

  12.04.2024

  koniec

  17.07.2024

  Wyniki

  24 stycznia 2025 r.
  2024
  2025
  złóż wniosek

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa
 • Na co

  Szczegóły

  • Wspierane będą projekty obejmujące zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R, w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
  • Wspierane będzie utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.
  • Projekt może obejmować usługi niezbędne do podnoszenia kompetencji pracowników, mające na celu pełne wykorzystanie ww. sprzętu, aparatury, infrastruktury.
  • Projekt musi być zgodny z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.
  Kto może składać wnioski:
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa,

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  21 627 500 PLN

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

  Termin naboru

  start

  27.05.2024

  koniec

  05.07.2024

  Wyniki

  5 stycznia 2025 r.
  2024
  2025
  Nabór zakończony

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa
 • Na co

  Szczegóły

  Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R . Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,
  • w ograniczonym zakresie – rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.
  Kto może składać wnioski: Przedsiębiorstwa W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  13 500 000 EUR

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

  Termin naboru

  start

  09.02.2024

  koniec

  04.04.2024

  Wyniki

  16 października 2024
  Nabór zakończony

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

  Na co

  Szczegóły

  Kto może składać wnioski: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: · Jednostki samorządu terytorialnego (gminy ).   Na co można otrzymać dofinansowanie: Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: ·  Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia pomiarowe wraz z odpowiednim przeszkoleniem, pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw. ·  W ramach projektu mogą być realizowane działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  18 094 000 PLN
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru
  500 000,00 PLN.

  Forma wsparcia

  Dotacja
  Pożyczka

  Typ naboru

  2.1 Efektywność energetyczna

  Termin naboru

  start

  30.06.2023

  koniec

  31.08.2023

  Wyniki

  25.09.2024
  Nabór zakończony

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Na co

  Szczegóły

  W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności: –          Projekty przewidujące kompleksowe działania inwestycyjne przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków: komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. –          Dofinansowanie budynków użyteczności publicznej niebędących zabytkami będzie możliwe wyłącznie na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika G (wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na 2024 r. jest niższa od 3986,59 PLN, czyli od wartości tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego. Wartość ta została obliczona przez IZ FEM 2021-2027 na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczące wskaźnika G dla poszczególnych gmin znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2024-r. –          Dofinansowanie przedsięwzięć, których zakres działań projektu termomodernizacyjnego będzie wynikał z audytu energetycznego. Wzrost efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku musi nastąpić o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (nie dotyczy to budynków zabytkowych). Budynek zabytkowy, to budynek objęty ochroną prawną i konserwatorską lub wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek nieobjęty ochroną prawną i konserwatorską, lub nie wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie może otrzymać dofinansowania. Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych musi zostać potwierdzone audytem po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. W przypadku termomodernizowanego budynku konieczne jest odpowiednie zapewnienie ochrony schronień dla ptaków i/albo nietoperzy. –          Inwestycje w urządzenia grzewcze, które mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż paliwa kopalne. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne lub kogeneracyjne. Prace w zakresie wymiany kotła grzewczego będą dopuszczone tylko w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie ekonomicznie uzasadnione. W sytuacji zastosowania w projekcie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i/albo cieplnej, moc takiej instalacji musi zostać dostosowana tylko do potrzeb własnych danego budynku (za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą). Zastosowana moc OZE musi mieć również potwierdzenie w audycie energetycznym dla danego budynku. –          W przypadku, gdy projekt będzie zakładał montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła ich pojemność powinna zostać dostosowana do mocy urządzenia/-ń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany. Dla magazynu energii pojemność nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE, którego energią będzie zasilany. Magazyn energii i/albo ciepła będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany. –          Moc magazynu/-ów energii przewidziane do dofinansowania nie mogą przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych OZE wchodzących w skład instalacji. –          Wsparcie przewidziane jest również na rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, rozumiane jako zwiększenie autokonsumpcji energii w termomodernizowanym obiekcie, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:
  • monitoring i kontrola zużycia energii w obiekcie,
  • zarządzanie tą energią,
  • zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,
  • maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii.
  –          W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach, należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 38a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. –          W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 41 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.   Kto może składać wnioski: W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST);

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  61 622 990 PLN

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  2.1 Efektywność energetyczna

  Termin naboru

  start

  10.05.2024

  koniec

  07.08.2024

  Wyniki

  8 stycznia 2025 r.
  2024
  2025
  złóż wniosek

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Na co

  Szczegóły

  W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:

  • Projekty przewidujące kompleksowe działania inwestycyjne przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków: komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej.
  • Dofinansowanie budynków użyteczności publicznej niebędących zabytkami będzie możliwe wyłącznie na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika G (wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na 2024 r. jest niższa od 3986,59 PLN, czyli od wartości tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego. Wartość ta została obliczona przez IZ FEM 2021-2027 na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczące wskaźnika G dla poszczególnych gmin znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2024-r.
  • Dofinansowanie przedsięwzięć, których zakres działań projektu termomodernizacyjnego będzie wynikał z audytu energetycznego. Wzrost efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku musi nastąpić o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (nie dotyczy to budynków zabytkowych). Budynek zabytkowy, to budynek objęty ochroną prawną i konserwatorską lub wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
  Budynek nieobjęty ochroną prawną i konserwatorską, lub nie wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie może otrzymać dofinansowania. Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych musi zostać potwierdzone audytem po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. W przypadku termomodernizowanego budynku konieczne jest odpowiednie zapewnienie ochrony schronień dla ptaków i/albo nietoperzy.
  • Inwestycje w urządzenia grzewcze, które mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż paliwa kopalne. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne lub kogeneracyjne. Prace w zakresie wymiany kotła grzewczego będą dopuszczone tylko w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie ekonomicznie uzasadnione.
  W sytuacji zastosowania w projekcie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i/albo cieplnej, moc takiej instalacji musi zostać dostosowana tylko do potrzeb własnych danego budynku (za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą). Zastosowana moc OZE musi mieć również potwierdzenie w audycie energetycznym dla danego budynku.
  • W przypadku, gdy projekt będzie zakładał montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła ich pojemność powinna zostać dostosowana do mocy urządzenia/-ń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany. Dla magazynu energii pojemność nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE, którego energią będzie zasilany. Magazyn energii i/albo ciepła będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany.
  • Moc magazynu/-ów energii przewidziane do dofinansowania nie mogą przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych OZE wchodzących w skład instalacji.
  • Wsparcie przewidziane jest również na rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, rozumiane jako zwiększenie autokonsumpcji energii w termomodernizowanym obiekcie, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:
  1. monitoring i kontrola zużycia energii w obiekcie,
  2. zarządzanie tą energią,
  3. zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,
  4. maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii.
  • Projekt musi być zgodny ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+, tj. musi wpisywać się w cele i kierunki opisane w Rozdziale 4 dokumentu i wynikać z Listy projektów, stanowiącej załącznik 1 do Strategii
  • W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach, należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 38a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  • W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 41 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  Kto może składać wnioski: W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST);

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  43 093 000 PLN

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  2.2 Efektywność energetyczna w ZIT

  Termin naboru

  start

  09.05.2024

  koniec

  14.08.2024

  Wyniki

  16 stycznia 2025 r.
  2024
  2025
  złóż wniosek

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
  Skip to content