Harmonogram naborów

Tekst alternatywny

Małopolskie Harmonogram konkursów na 2022 rok

2023
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2024
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2025
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2026
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

Przejdź do naboru

DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa
 • Na co

  Szczegóły

  Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R . Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,
  • w ograniczonym zakresie – rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.
  Kto może składać wnioski: Przedsiębiorstwa W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  13 500 000 EUR

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

  Termin naboru

  start

  09.02.2024

  koniec

  20.03.2024

  Wyniki

  III

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

  Na co

  Szczegóły

  Kto może składać wnioski: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: · Jednostki samorządu terytorialnego (gminy ).   Na co można otrzymać dofinansowanie: Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: ·  Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia pomiarowe wraz z odpowiednim przeszkoleniem, pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw. ·  W ramach projektu mogą być realizowane działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  18 094 000 PLN
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru
  500 000,00 PLN.

  Forma wsparcia

  Dotacja
  Pożyczka

  Typ naboru

  2.1 Efektywność energetyczna

  Termin naboru

  start

  30.06.2023

  koniec

  31.08.2023

  Wyniki

  25.09.2024
  Nabór zakończony

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Na co

  Szczegóły

  W ramach naboru dofinansowane będą:

  • zakup i montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła, działających wyłącznie na potrzeby istniejącej/-ych instalacji
  • działania edukacyjne w tym: kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw, zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska. Premiowane będą projekty, które będą wykorzystywać jak największą liczbę użytych narzędzi kampanii informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, magazynów energii, racjonalnego używania energii oraz szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.
  Kto może składać wnioski: W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
  • jednostki organizacyjne JST.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  25 000 000 EUR

  Typ naboru

  2.3 Odnawialne źródła energii

  Termin naboru

  start

  13.03.2024

  koniec

  22.04.2024

  Wyniki

  IV
  2024
  2024

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

  Na co

  Szczegóły

  Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.     W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania jedynie na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są projekty obejmujące zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup jedynie specjalistycznego sprzętu.   Projekt powinien wpisywać się w założenia realizacji Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 poprzez realizację Celu 4. Strategii – Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu.   Dofinansowanie otrzymać mogą tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu, obejmującego swoim zakresem jedną jednostkę OSP, nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.   Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania w ramach projektów edukacyjnych, dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  1. Administracja publiczna. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego – gmina, miasto;
  2. Służby publiczne. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego – Ochotnicze Straże Pożarne.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

  Termin naboru

  start

  31.03.2023

  koniec

  10.05.2023
  Nabór zakończony

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

  Na co

  Szczegóły

  Wspierane będą projekty w zakresie:

  • budowy lub rozbudowy otwartych zbiorników retencyjnych, zbiorników małej retencji wodnej i budowli hydrotechnicznych (m.in. przebudowa rowów i kanałów, tworzenie polderów zalewowych);
  • retencjonowania wód opadowych, zwiększanie lesistości i terenów zielonych;
  edukacji, dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego (element uzupełniający projektu).   Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:
  • administracja publiczna.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;
  • służby publiczne.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  92 472 375 PLN

  Forma wsparcia

  Dotacja

  Typ naboru

  2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

  Termin naboru

  start

  14.12.2023

  koniec

  03.04.2024

  Wyniki

  III
  2023
  2023
  złóż wniosek

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

  TEN NABÓR ZOSTAŁ OGŁOSZONY

  Przejdź do naboru

  DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co

  Szczegóły

  W ramach naboru dofinasowane będą:

  • budowa, rozbudowa lub przebudowa różnego rodzaju zbiorników retencyjnych, systemów infiltracyjnych, systemów sedymentacyjno-biofiltracyjnych, powierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach (m.in. na boiskach, parkingach, placach, podwórkach), których celem jest przede wszystkim zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu;
  • zakładanie parków miejskich, powierzchniowych i podziemnych zbiorników szczelnych, ogrodów deszczowych, powierzchni zielonych (np. parków, zieleńców, zieleni ulicznej, skwerów, łąk kwietnych, zieleni osiedlowej, zielonych podwórek, zielonych dachów i fasad budynków, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków komunikacji miejskiej);
  • błękitna infrastruktura związana z systemem gospodarowania wodą, dotycząca:
  – retencji wodnej i elementów systemu wodnego, mającego na celu gromadzenie   wody opadowej (w tym, budowy przydomowych zbiorników retencjonujących wodę), – systemu drenażu i elementów miejskiego systemu wodnego, mającego na celu odwadnianie i odprowadzanie wody deszczowej, tzw. kanalizacji deszczowej, uwzględniającej zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania. System odprowadzenia deszczówki (budowa i modernizacja) musi być połączeniem kanalizacji deszczowej i rynien np.: ze stawem, zbiornikiem, rowem gromadzącym wody opadowe. Tego typu inwestycje mogą być kwalifikowalne, jeżeli wynikają z miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Projekty obejmujące budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej będą zawierać komponenty zielonej i błękitnej infrastruktury. W przypadku beneficjentów, dla których MPA nie jest dokumentem obligatoryjnym, realizacja projektu może wynikać z zagrożenia powodziowego. Niedopuszczalne jest finansowanie przedsięwzięcia zakładającego odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej;
  • działania edukacyjne, dotyczące zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, które mogą być elementem uzupełniającym projektu i będą obejmować tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego
  Kto może składać wnioski: W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
  • uczelnie wyższe;
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego
  Wsparcie skierowane jest do miast do 20 tysięcy mieszkańców oraz stolic powiatów do 15 tysięcy mieszkańców.

  Finanse

  Pula środków na nabór wniosków
  23 500 000 EUR

  Typ naboru

  2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

  Termin naboru

  start

  14.03.2024

  koniec

  23.04.2024

  Wyniki

  III
  2024
  2024

  Z nimi skonsultujesz wniosek

  Infolinia
  • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
  • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
  • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
  08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
  • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 12
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
  07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
  • tel. 22 542 27 15
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
  26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 27 13
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
  06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
  09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
  • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
  • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
  Skip to content