Fundusze Europejskie wspierają projekty na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej — ogłaszamy wyniki konkursu! 

Fundusze Europejskie wspierają projekty na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej — ogłaszamy wyniki konkursu! 

22.05.2024

W ramach konkursu 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa”, typ projektu: „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi”, wsparcie otrzymają dwie gminy. Gmina Małkinia Górna oraz Miasto i Gmina Gąbin pozyskają łącznie ponad 10 366 787,95 zł z funduszy europejskich. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności dostaw wody. Wsparcie obejmuje także rozwój systemów ujęć i uzdatniania wody. Dofinansowanie posłuży również eliminowaniu awaryjności sieci wodociągowych.

Nabór wniosków konkursowych przeprowadzono od 13 października 2023 r. do 14 lutego 2024 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 

Na jakie działania można było pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich? 

Celem konkursu było zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej. Konkurs miał również na celu ograniczenie strat wody. Dzięki dofinansowaniu gminy mogły usprawnić funkcjonowanie systemów sieci wodociągowych. To było niezwykle istotne dla środowiska i wszystkich mieszkańców. W ramach naboru można było pozyskać dofinansowanie na następujące działania: 

 • Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dystrybuowania i magazynowania wody. 
 • Eliminowanie awaryjności sieci wodociągowej i strat wody z powodu wycieków, kradzieży i błędów opomiarowania. 
 • Wprowadzanie systemów monitorowania sieci wodociągowej (jakość, ilość pobieranej i uzdatnianej wody). 
 • Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody. 

Te działania umożliwią prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej. Jest to również istotne dla efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych. 

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru mogły być:

 • administracja publiczna.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszczane było składanie wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;
 • służby publiczne.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszczane było składanie wniosków na nabór jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.
  W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszczane było składanie wniosków przez podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Gratulacje dla beneficjentów 

Gratulujemy wszystkim beneficjentom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań.

Szczegółowe wyniki naborów znajdują się na stronie konkursu FEMA.02.05-IP.01-005/23.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów informacyjnych.


Skip to content