Fundusze Europejskie wspierają jednostki straży pożarnej – ogłaszamy wyniki konkursu!

Fundusze Europejskie wspierają jednostki straży pożarnej – ogłaszamy wyniki konkursu!

08.12.2023

W ramach konkursu wsparcie na zakup nowego, średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem pozyskają 23 projekty z regionu warszawskiego stołecznego oraz 27 projektów z regionu mazowieckiego regionalnego. Jednostki straży pożarnej z regionu warszawskiego stołecznego otrzymają łącznie ponad 19,2 mln zł, a beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego ponad 39,4 mln zł. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w okresie od marca do maja 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza

Wspieranie służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo Mazowszan. Dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwi jednostkom straży pożarnej zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Ponadto jako element dodatkowy możliwe było pozyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej.

Druhowie z OSP każdego dnia stoją na straży naszego życia i zdrowia. Aby w pełni mogli realizować to zadanie, potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Samorząd Mazowsza od lat realizuje program wspierania ochotniczych straży pożarnych. Teraz druhowie sięgnęli także po środki unijne i to w niebagatelnej wysokości łącznie ponad 57,8 mln zł. To pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z pełnym wyposażeniem, ale także różnego rodzaju akcje i programy edukacyjne, które są również bardzo potrzebne.

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Wyniki konkursu – łącznie ponad 57,8 mln zł wsparcia dla jednostek straży pożarnej

W ramach konkursu z działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”, dofinansowanie z Unii Europejskiej pozyskało 23 beneficjentów z regionu warszawskiego stołecznego oraz 27 z regionu mazowieckiego regionalnego. Jednostki straży pożarnej z regionu warszawskiego stołecznego otrzymają łącznie ponad 19,2 mln zł, a beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego ponad 39,4 mln zł. W regionie warszawskim stołecznym ze wsparcia skorzystają m.in. jednostki znajdujące się na terenie m. st. Warszawy, gmin Brwinów, Wołomin, Serock, Tarczyn oraz miasta Milanówek. Z kolei w regionie mazowieckim regionalnym wsparcie otrzymają m.in. OSP z gmin Strzegowo, Platerów, Płońsk, Jasieniec, Mszczonów oraz gminy i miasta Przysucha

Szczegółowe wyniki naborów znajdują się na stronie konkursu nr FEMA.02.04-IP.01-002/23)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.euw zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content