Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne regulują kwestie korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w czterech programach Interreg: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina. Polska pełni funkcję instytucji zarządzającej w tych programach.

Międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 są realizowane w ramach celu drugiego polityki spójności Unii Europejskiej pn. „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają integrację społeczności pogranicza oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów. Pomoc z programów jest udzielana w formie dotacji na wspólne, międzynarodowe projekty w różnych dziedzinach.

Podstawą prawną wydania wytycznych jest art. 5 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 8 stron 0.15 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 23.02.2023   

Skip to content