Do 30 września przedłużamy nabór na rozwój mobilności miejskiej 

Do 30 września przedłużamy nabór na rozwój mobilności miejskiej 

29.05.2024

Beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego (RMR) nadal mogą pozyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu rozwoju transportu publicznego. Nabór wniosków został przedłużony do 30 września br. W ramach konkursu wspierane będą działania z zakresu rozwój mobilności miejskiej obejmujące zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz punkty tankowania paliwami alternatywnymi. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 171,8 mln zł.

Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, nabór odbywa się w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska, typ projektów: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie na rozwój mobilności miejskiej ? 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:  

  • jednostki samorządu terytorialnego 
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą poniższe działania: 

  • zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego; 
  • rozbudowa infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych (dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego). 

Ważne:  

Wsparcie zakupu taboru innego niż bezemisyjny, będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. 

Regulamin i załączniki

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie konkursu FEMA.03.01-IP.01-029/24 

Kwota przeznaczona na konkurs 

Pula funduszy europejskich przeznaczona na projekty w tym naborze to ponad 171,8 mln zł

  

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie w terminie do 30.09.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content