Do 14 sierpnia przedłużamy konkurs na poprawę efektywności energetycznej budynków w ZIT

Do 14 sierpnia przedłużamy konkurs na poprawę efektywności energetycznej budynków w ZIT

06.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedłużyła nabór wniosków na modernizację energetyczną budynków w regionie warszawskim stołecznym (RWS). Nowy termin zakończenia składania wniosków to 14 sierpnia 2024 roku. Warto wziąć udział w konkursie i skorzystać ze wsparcia funduszy europejskich na realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. 

Konkurs odbywa się w ramach Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 43 mln zł. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Projekt musi być realizowany na terenie regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

W ramach naboru jednostki samorządowe mogą pozyskać dofinansowanie na realizację kompleksowych modernizacji energetycznych budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej.  

Wsparcie w tym konkursie udzielane będzie na realizację projektów z zakresu kompleksowych działań inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej.

Należy pamiętać, że: 

  • Dofinansowanie budynków użyteczności publicznej niebędących zabytkami będzie możliwe wyłącznie na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2024 r. jest niższa od 3986,59 zł, czyli od wartości tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego.  
  • Inwestycje w urządzenia grzewcze mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż węglowe. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne, kogeneracyjne lub gazowe. 
  • Wsparcie przewidziane jest również na rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest: 
  • monitoring i kontrola zużycia energii w obiekcie, 
  • zarządzanie tą energią, 
  • zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii, 
  • maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii. 

Ważne

Projekty muszą być realizowane na terenie regionu warszawskiego stołecznego, który obejmuje m.st. Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 PLN, a maksymalna 3 000 000 PLN.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków: 

Konkurs trwa od 9 maja 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA.02.02-IP.01-035/24 dla regionu RWS. 

Potrzebujesz pomocy? 

Jeśli masz pytania o ten konkurs, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 

Nie przegap tej szansy i złóż wniosek o dofinansowanie do 14 sierpnia 2024 roku! 


Skip to content