Zrównoważony rozwój Mazowsza dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – podsumowanie wdrażania

Zrównoważony rozwój Mazowsza dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – podsumowanie wdrażania

27.05.2024

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Spotkanie poprowadził wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkaniu podsumowano m.in. stan realizacji w ramach programu regionalnego FEM 2021-2027.

Podczas obrad odbyło się głosowanie nad przyjęciem kolejnych uchwał zatwierdzających kryteria dostępu i merytoryczne szczegółowe dla naborów w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu:

  • Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej (typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027).
  • Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT (typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027).

Kształcenie zawodowe jest istotnym obszarem wsparcia Unii Europejskiej. Młodzież powinna uczyć się zawodu w odpowiednio wyposażonych pracowniach, a fundusze europejskie pomagają zmieniać tę infrastrukturę, za co jesteśmy bardzo wdzięczni

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik

Nabory wniosków już w czerwcu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi dwa konkursy 27 i 28 czerwca 2024 r. których celem będzie poprawa warunków nauczania uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej w szkołach branżowych. Dodatkowo wnioskodawcy podejmą działania w zakresie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Nabory będą skierowane do beneficjentów z regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) oraz regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

– dla regionu mazowieckiego regionalnego termin ogłoszenia naboru to 28 czerwca br. Alokacja to ponad 32,7 mln zł;

– dla regionu warszawskiego stołecznego w ramach ZIT alokacja to blisko 16 mln zł. Nabór zostanie ogłoszony 27 czerwca br.

Podsumowanie naborów wniosków

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostało ogłoszonych już 48 naborów na kwotę prawie 4 mld zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ogłoszono 49 naborów na kwotę ponad 595,7 mln zł. Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to szansa na realizację tysięcy inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. To kontynuacja działań w takich obszarach jak:

  • Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych
  • Rozwój cyfryzacji
  • Budowa kanalizacji
  • Zielona gospodarka
  • Wsparcie edukacji i kompetencji uczniów
  • Aktywizacja i integracja w ramach usług społecznych
  • Rozwój turystyki i kultury

Ponad 2 miliardy euro z funduszy europejskich pomoże w realizacji projektów infrastrukturalnych, biznesowych, naukowych, społeczno-edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy. A z efektów tych działań skorzystamy wszyscy i to jest właśnie #FEnomenUE

Autor: Michał Słaby Biuro Prasowe UMWM


Skip to content