Aktualizacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2024

Aktualizacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2024

24.05.2024

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 21 maja 2024 roku przyjął uchwałę numer 79/2/24 w sprawie Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 21 maja 2024 roku.

Z aktualnym dokumentem zapoznasz się, wchodząc w Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja SZOP.FEMA.014)

Zmiany dotyczą w szczególności:

1. Działanie FEMA.03.02 Mobilność miejska w ZIT

 • zmiany w opisie działania

2. Działanie FEMA.05.05 Infrastruktura społeczna

 • zmiany w opisie działania
 • zmiany w zakresie wykazu beneficjentów ogólnych

3. Działanie FEMA.05.07 Kultura i turystyka

 • usunięcie katalogu beneficjentów szczegółowych

4. Priorytet FEMA.09 Mazowsze Rewitalizacja miast dzięki Funduszom Europejskim

 • zmiana wysokości alokacji ogółem
 • zmiana wartości procentowych dla poszczególnych regionów

5. Działanie FEMA.09.01 Rewitalizacja miast

 • zmiany alokacji ogółem i alokacji UE
 • usunięcie katalogu beneficjentów szczegółowych

6. Działanie FEMA.09.02 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

 • zmiany alokacji ogółem i alokacji UE
 • usunięcie katalogu beneficjentów szczegółowych

7. Działanie FEMA.09.04 Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego

 • zmiana zapisów w zakresie realizowanych celów szczegółowych
 • zmiana alokacji ogółem
 • zmiana maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE w projekcie
 • zmiana maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
 • zmiana minimalnego wkładu własnego beneficjenta
 • zmiana sposobu wyboru projektów

8. Aktualizacja zapisów w zakresie unijnej i krajowej podstawy prawnej dotyczącej pomocy publicznej

9. Tabele finansowe – uwzględnienie alokacji oraz dostosowanie do zapisów Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego


Skip to content