Uwaga, ważne zmiany w harmonogramie naborów wniosków!

Uwaga, ważne zmiany w harmonogramie naborów wniosków!

26.06.2024

Informujemy o aktualizacjach harmonogramu naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące nowych terminów oraz istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań. Prosimy o zapoznanie się z nowymi datami i dostosowanie swoich planów składania wniosków do nowego terminarza naborów.

Priorytet II: Efektywność energetyczna

Działanie 2.1: Efektywność energetyczna

 • Nowa data końcowa naboru: 7 sierpnia 2024 r. (poprzednio: 11 czerwca 2024 r.)

Działanie 2.2: Efektywność energetyczna w ZIT

 • Nowa data końcowa naboru: 14 sierpnia 2024 r. (poprzednio: 10 czerwca 2024 r.)

Działanie 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu

 • Status: Nowy nabór

Działanie 2.5: Gospodarka wodno-ściekowa

 • Status: Nowy nabór

Priorytet III: Mobilność miejska

Działanie 3.2: Mobilność miejska w ZIT

 • Nowa data końcowa naboru: 21 sierpnia 2024 r. (poprzednio: 28 czerwca 2024 r.)

Priorytet IV: Transport regionalny i lokalny

Działanie 4.1: Transport regionalny i lokalny (Budowa bazy w Radomiu i Sochaczewie)

 • Status: Rezygnacja z realizacji zadania

Priorytet V: Kultura i turystyka

Działanie 5.7: Kultura i turystyka

 • Poz. 25: Nowa data końcowa naboru: 3 lipca 2024 r. (poprzednio: 19 czerwca 2024 r.)
 • Poz. 26: Nowa data końcowa naboru: 25 września 2024 r. (poprzednio: 21 czerwca 2024 r.)
 • Poz. 27: Nowa data końcowa naboru: 7 sierpnia 2024 r. (poprzednio: 24 czerwca 2024 r.)

Priorytet VI: Aktywność zawodowa

Działanie 6.3: Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia

 • Nowe daty naboru (RWS i RMR):
  • Data początkowa: 17 marca 2025 r.
  • Data końcowa: 28 kwietnia 2025 r.

Priorytet VII: Wzmocnienie kompetencji uczniów

Działanie 7.2: Wzmocnienie kompetencji uczniów

 • Nowy podział planowanej alokacji środków:
  • Kwota dofinansowania: 11 613 922 EUR (poprzednio: 16 863 922 EUR)
  • Podział wg obszarów:
   • RWS: 2 903 943 EUR (poprzednio: 3 903 942 EUR)
   • RMR: 8 709 979 EUR (poprzednio: 12 959 979 EUR)

Priorytet VIII: Ekonomia społeczna i usługi społeczne

Działanie 8.2: Ekonomia społeczna

 • Nowa data końcowa naboru: 26 czerwca 2024 r. (poprzednio: 5 czerwca 2024 r.)

Działanie 8.5: Usługi społeczne i zdrowotne

 • Nowe daty naboru:
  • Data początkowa: 16 września 2024 r.
  • Data końcowa: 8 października 2024 r.
 • Dodatkowe informacje: Obecnie trwają konsultacje pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Instytucją Zarządzającą programem FEM 2021-2027 dotyczące zmian w założeniach projektu.

Priorytet IX: Rewitalizacja miast i obszarów innych niż miejskie

Działanie 9.1: Rewitalizacja miast

 • Nowa data końcowa naboru: 24 lipca 2024 r. (poprzednio: 17 czerwca 2024 r.)

Działanie 9.2: Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

 • Nowa data końcowa naboru: 18 lipca 2024 r. (poprzednio: 18 czerwca 2024 r.)

Działanie 9.4: Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego

 • Status: Nowy nabór

Zapraszamy do składania wniosków w zmienionych terminach naborów i skorzystania z możliwości, jakie oferują Fundusze Europejskie. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji dotyczących harmonogramu naborów prosimy o kontakt z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich Punktów Informacyjnych dostępne są na naszej stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu.


Skip to content