zapisz się na powiadomienia o naborach

Wybierz, jakiego rodzaju treści chcesz otrzymywać na swój adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.
 • Administrator w ustawowym terminie powoła Inspektora ochrony danych osobowych i od tego momentu będzie można się z nim kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, pisząc maila na adres: iod@mazowia.eu.
 • Dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi Powiadomień o naborach.
 • Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) czyli na podstawie zgody osoby.
 • Dane są przetwarzane do momentu odwołania zgody lub daty zakończenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Zgoda może być odwołana w każdym momencie. Aby wycofać zgodę na przesyłanie Powiadomień o naborach należy wypisać się korzystając z przycisku „wypisz się” znajdującym się na dole otrzymanego Powiadomienia o naborze.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem np. Policji czy  prokuraturze.
 • Zebrane dane osobowe nie będą służyły w żaden sposób do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Powiadomień o aktualnych naborach.
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
Skip to content