Zaczynamy cykl konferencji regionalnych na Mazowszu. Przed nami „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

Zaczynamy cykl konferencji regionalnych na Mazowszu. Przed nami „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

06.09.2023

Konferencje regionalne od lat stanowią okazję do pokazania roli Funduszy Europejskich w rozwoju naszego województwa. Już 19 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu mogliśmy zrealizować setki inwestycji w każdym subregionie. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, edukacji, zdrowia, ekologii, a także dostępności. Przed mazowieckimi beneficjentami są teraz kolejne możliwości, jakie przyniósł Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. I to właśnie będzie temat przewodni konferencji regionalnych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy do Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Konferencja transmitowana online:

Rozwój subregionu żyrardowskiego dzięki Funduszom Europejskim

Pierwsza konferencja regionalna dedykowana będzie subregionowi żyrardowskiemu, który ma bogatą historię związaną m.in. z przemysłem włókienniczym, z kulturą i gospodarką. Region doskonale łączy tradycję z nowoczesnością. Główni beneficjenci z żyrardowskiego to przedsiębiorcy, miasta, gminy np. Iłów, Sochaczew, Grójec czy Chynów, powiaty takie jak żyrardowski, sochaczewski, grójecki, parafie, placówki przedszkolne i szpitale. Z efektów zrealizowanych projektów korzystają wszyscy mieszkańcy. Fundusze europejskie poprawiły transport publiczny, rozwinęły edukację, pomogły w rewitalizacji wielu zabytków, a także wpłynęły na ochronę klimatu.

Nowe możliwości

Konferencja regionalna odbędzie się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 w godzinach 10.00-13.30 i będzie doskonałą okazją do przedstawienia nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Z pomocy z Unii Europejskiej skorzystają m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk położony zostanie na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji. Wsparcie ukierunkowane zostanie na zwiększanie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu, czy też rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach możliwe było ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne.

W konferencji udział weźmie Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. W swojej prezentacji przybliży założenia nowej perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Podsumuje także subregion pod kątem aktywności w realizacji projektów, poda przykłady zrealizowanych inwestycji.

Transmisja online

Jak zawsze konferencja będzie transmitowana  na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu oraz na naszym profilu w serwisie społecznościowym Facebook i kanale Youtube


Skip to content