Zabytkowa oficyna dworska w Czarnolesie otwarta

Zabytkowa oficyna dworska w Czarnolesie otwarta

11.08.2023

Fundusze Europejskie pomogły w odnowieniu XIX-wiecznej oficyny wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Odrestaurowany budynek był częścią majątku Kochanowskich. To miejsce, w którym poeta mieszkał i tworzył. Dzięki wsparciu środków europejskich, oficyna stała się perłą na kulturalno-turystycznej mapie Mazowsza. Zrealizowany projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (powiat zwoleński) to placówka prężnie działająca. Odbywają się tutaj spektakle muzyczne, festiwale sztuki i koncerty. Dzięki odnowionej oficynie dworskiej, oferta muzeum znacznie się rozszerzy. Prace związane z rewitalizacją i adaptacją zabytku trwały wiele miesięcy, a zakres prac był bardzo szeroki.

Oferta edukacyjna i kulturalna

Oficyna po remoncie wygląda pięknie i jest przygotowana do prowadzenia np. warsztatów literackich i plastycznych dla dzieci i młodzieży. Propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości poety Jana Kochanowskiego to główny cel Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W oficynie również swoją siedzibę znalazł Ośrodek Informacji, Dokumentacji i Badań nad Janem Kochanowskim. Z nowej oferty edukacyjnej oraz naukowej będą korzystać mieszkańcy regionu, turyści i miłośnicy twórczości Jana Kochanowskiego, literatury oraz historii.

Wsparcie UE dla mazowieckich zabytków

Prace konserwatorskie i adaptacyjne polegały m.in. na zaprojektowaniu nowej aranżacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia, wymienione zostały kamienne schody i odtworzone oryginalne gontowe zadaszenie oraz wyjście do ogrodu od strony północnej na drewniany taras. Zachowane elementy architektury drewnianej, takie jak ściana wieńcowa, krokwie czy belki stropowe, przeszły konserwację i zostały zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Więcej informacji dla zwiedzających znajduje się na stronie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Tytuł projektu: Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko –parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Beneficjent: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Całkowita wartość projektu: 1 792 898,56 zł

Dofinansowanie z UE: 537 679,73 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Skip to content