Za nami pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Za nami pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

23.03.2023

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia pierwszych konkursów o unijne dofinansowanie z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W czwartek 23 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację programu z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa, Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządowej, partnerów gospodarczych, społecznych i organizacji pozarządowych. Głównym punktem obrad było przyjęcie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, które są kluczowe do uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  

Przed nami otwierają się kolejne możliwości dzięki obecności w Unii Europejskiej. Na zrównoważony rozwój Mazowsza przeznaczone zostanie prawie 10 mld zł dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Komisja Europejska zatwierdziła program 2 grudnia ubiegłego roku, natomiast dziś odbyło się posiedzenie inaugurujące prace Komitetu Monitorującego jego realizację.

“Otwieram pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jako instytucji niezależnej, organu pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą dla realizacji programu regionalnego – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego –  W skład Komitetu wchodzi 128 osób. Są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i akademickich, partnerzy gospodarczy, społeczni oraz organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w celu podkreślenia roli partnerów w Komitecie mamy reprezentację aż 19 organizacji pozarządowych.”

Zdjęcie sylwetki

– powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 

“W skład Komitetu wchodzi 128 osób. Są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i akademickich, partnerzy gospodarczy, społeczni oraz organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w celu podkreślenia roli partnerów w Komitecie mamy reprezentację aż 19 organizacji pozarządowych.”

Otwieram pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jako instytucji niezależnej, organu pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą dla realizacji programu regionalnego – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego –  W skład Komitetu wchodzi 128 osób. Są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i akademickich, partnerzy gospodarczy, społeczni oraz organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w celu podkreślenia roli partnerów w Komitecie mamy reprezentację aż 19 organizacji pozarządowych.

Po wręczeniu nominacji dla Członków Komitetu Monitorującego (w skrócie KM FEM 2021-2027) rozpoczęły się obrady nad kryteriami wyboru projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, z których efektów skorzystają mieszkańcy regionu. Kluczową kwestią było zatwierdzenie zasad wyboru projektów w ramach naborów wniosków rozpoczynających się już 31 marca. W pierwszej kolejności o wsparcie będzie można ubiegać się w czterech obszarach:

  • Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami;
  • Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
  • Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych
  • Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia Społeczna

Regulaminy konkursów zostaną udostępnione wkrótce. Zapraszamy do zapoznania się:

Jaką rolę pełni Komitet Monitorujący program FEM 2021-2027?

Komitet Monitorujący działa został powołany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 21 lutego 2023 r. (uchwała nr 279/386/23). Komitet pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie realizacji programu, a także zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów do dofinansowania, sprawozdanie końcowe z realizacji programu, czy propozycje zmian.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,6 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content