Wystartował konkurs „Wygrana Rodzina”

Wystartował konkurs „Wygrana Rodzina”

22.02.2024

Mamy dobrą wiadomość dla mazowieckich samorządów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs pod hasłem „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 5 kwietnia.

Konkurs skierowany jest dla samorządów działających w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Walka z dziedziczonym ubóstwem jest bardzo potrzebna, bo na Mazowszu wciąż żyją rodziny biedne i wykluczone społecznie. Zjawisko dziedziczenia biedy występuje w sytuacji, gdy ubóstwo rodziców i sąsiedztwa powoduje biedę w dzieciństwie kolejnego pokolenia. Na szczęście są fundusze europejskie, które już od 20 lat zmieniają życie mieszkańców i poprawiają jego komfort.

„Wygrana Rodzina” – dla kogo wsparcie

Program „Wygrana Rodzina” jest innowacyjny i będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk. Pomoc będzie kierowana w konkretne miejsca – np. dzielnice, osiedla miast. Co ważne, wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczające lub nieskuteczna.

Na konkurs przewidziana jest kwota 40 mln zł, dofinansowanie 1 projektu to maksymalnie 3 mln zł. Wnioski już można zgłaszać – od 19 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

Wsparcie polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do pomocy lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy.

Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież. Aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Po zakończeniu finasowania projektów, gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu wspierania rodzin do lokalnej praktyki.

Więcej informacji na temat konkursu jest na stronie www.rozwojspoleczny.gov.pl


Skip to content