Fundusze Europejskie wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego — ogłaszamy wyniki konkursu!

Fundusze Europejskie wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego — ogłaszamy wyniki konkursu!

05.07.2024

W ramach konkursu dla Działania 2.6 „Gospodarka o obiegu zamkniętym” typ projektów: „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” wsparcie otrzyma 9 beneficjentów. Łączna kwota wynosi ponad 1,1 mln zł. Konkurs obejmował region Warszawski stołeczny i region Mazowiecki regionalny i został sfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2026.

Co to oznacza to dla Mazowsza?

Dzięki funduszom europejskim Mazowsze promuje recykling, oszczędności energetyczne i wodne. Dofinansowane projekty musiały mieć charakter usługowy i dotyczyć etapu przygotowawczego. Wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionu. Projekty te przyczyniają się do redukcji odpadów oraz efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych.

Nabór i kryteria:

Nabór wniosków przeprowadzono od 13 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski mogły składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie dotyczyło działań związanych z:

  • pracami koncepcyjnymi,
  • eko-projektowaniem produktów,
  • zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
  • wsparciem doradczo-szkoleniowym,
  • audytami środowiskowymi,
  • analizami techniczno-ekonomicznymi.

Projekty musiały być proekologiczne, nie badawczo-rozwojowe, absorbujące nowe technologie oraz ukierunkowane na projekty doradcze. Te wymagania miały na celu wspieranie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, które mogą przynieść realne korzyści środowiskowe. Dzięki temu inwestycje będą miały długotrwały, pozytywny wpływ na środowisko i lokalne społeczności.

Gratulacje dla beneficjentów konkursu gospodarki obiegu zamkniętego

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom, których projekty zostały pozytywnie ocenione. Życzymy sukcesów w realizacji proekologicznych przedsięwzięć. Szczegółowe listy wyników znajdują się na stronie konkursu FEMA.02.06-IP.01-009/23.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Nasi konsultanci są gotowi pomóc i udzielić wszelkich potrzebnych informacji o możliwościach, jakie oferują fundusze europejskie.

Razem tworzymy zrównoważoną przyszłość!


Skip to content