Do 17 lipca przedłużamy nabór wniosków na wsparcie projektów B+R!

Do 17 lipca przedłużamy nabór wniosków na wsparcie projektów B+R!

22.05.2024

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego trwający od 12 kwietnia konkurs został przedłużony na prośbę potencjalnych wnioskodawców. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe (B+R), prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub też we współpracy z organizacją badawczą. Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42,9 mln zł

Beneficjenci, którzy jeszcze pracują nad swoimi wnioskami, mają czas na przesłanie projektów
do 17 lipca 2024 r.

Konkurs prowadzony jest w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie na wsparcie B+R?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) oraz mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.

Na jakie działania B+R można pozyskać dofinansowanie?

Przypominamy, że wspierane będą projekty:

  • obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą (współpraca nie oznacza partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy)

– Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej (w przypadku pozytywnego wyniku prac).

– Doradztwo w projekcie ma być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu i musi być integralnie związane z realizacją badań w ramach projektu.

Ważne! Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych (plan B+R), który musi być spójny z opisem projektu we wniosku o dofinansowanie.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Konkurs trwa od 12 kwietnia 2024 r. Nowy termin zakończenia naboru to 17 lipca 2024 r. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0

Regulamin i załączniki

Dokumentacja znajduje się na stronie naboru FEMA.01.01-IP.01-027/24.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content