Projekty w ramach Pomocy Technicznej FEM 2021-2027

03.01.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 2226/461/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. zatwierdził wybór projektów do dofinansowania realizowanych w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna (EFRR) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w Warszawie:

1)           FEMA.10.01-IZ.00-01A1/23,

2)           FEMA.10.01-IZ.00-018I/23,

3)           FEMA.10.01-IZ.00-018Y/23,

4)           FEMA.10.01-IZ.00-018O/23,

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie:

1)           FEMA.10.01-IZ.00-018X/23,

2)           FEMA.10.01-IZ.00-018P/23,

3)           FEMA.10.01-IZ.00-01CW/23,

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych:

1)           FEMA.10.01-IZ.00-01CX/23,

2)           FEMA.10.01-IZ.00-01BL/23,

3)           FEMA.10.01-IZ.00-01CL/23


Skip to content