Wsparcie uczniów i nauczycieli z mazowieckich szkół dzięki Funduszom Europejskim – ogłaszamy wyniki konkursu

Wsparcie uczniów i nauczycieli z mazowieckich szkół dzięki Funduszom Europejskim – ogłaszamy wyniki konkursu

22.08.2023

Wiedza to klucz do sukcesu. Inwestowanie w edukację  oraz rozwój młodych pokoleń to jeden z ważniejszych obszarów, jakie wspiera Unia Europejska. Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem to nowe możliwości dla uczniów z mazowieckich szkół. W ramach zakończonego konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, dofinansowanie z programu regionalnego otrzyma 13 projektów. Nabór wniosków został przeprowadzony w maju 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 

Wyniki konkursu – kolejne 4,5 mln zł z UE dla edukacji

Zaangażowanie Funduszy Europejskich w rozwój edukacji, umożliwia młodym ludziom zdobywanie wiedzy i umiejętności w nowoczesny, często innowacyjny sposób, inspiruje i motywuje do osiągnięcia sukcesu w szybko zmieniającym się świecie.

Dzięki środkom z UE, 13 beneficjentów zrealizuje projekty edukacyjne, które będą dotyczyć m.in. organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, wdrażania nowatorskich form i programów nauczania, organizacji kółek zainteresowań, warsztatów czy laboratoriów dla uczniów, a także realizacji zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. Wspólnym celem wszystkich projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i postaw niezbędnych na obecnym rynku pracy. Wsparciem objęci zostaną również uczniowie z Ukrainy.

Uczestnikami projektów będą także nauczyciele. W doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych pomogą np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia czy staże i praktyki nauczycieli. Nowoczesna edukacja nie może odbywać się bez innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Dofinansowany zostanie również zakup wyposażenia do placówek edukacyjnych, np. komputery, tablice interaktywne, programy multimedialne czy sprzęt do przeprowadzania doświadczeń naukowych.

Wśród beneficjentów są m.in. Gmina Halinów i Radzanowo, Powiat Węgrowski czy Gmina Miejska Ciechanów. Zachęcamy do zapoznawania się z pełną listą rankingową dostępną na stronie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pozwoli na kontynuację dynamicznego rozwoju regionu. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą prawie 9,5 mld zł i umożliwią podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, a także dalsze inwestycje m.in. w transformację energetyczną, ochronę środowiska, transport publiczny czy ochronę zdrowia. Unia Europejska konsekwentnie wspiera i integruje regiony.


Skip to content