Ważne informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Ważne informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

07.05.2024

Beneficjencie, pamiętaj:

  • Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.
  • Wszelkie problemy związane z funkcjonalnością aplikacji BK2021 prosimy zgłaszać pod adresem: ami.fema@mazowia.eu

Skip to content