Warszawski zabytek otwarty dla mieszkańców – w rewitalizacji pomogły Fundusze Europejskie

Warszawski zabytek otwarty dla mieszkańców – w rewitalizacji pomogły Fundusze Europejskie

13.03.2024

Kolejny mazowiecki zabytek udało się uratować dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz zaangażowaniu beneficjenta. Mowa o budynku przy ul. Iwonickiej 40 w Warszawie, który popadał w ruinę. Pieniądze z programu regionalnego na lata 2014-2020 pomogły przeprowadzić tak potrzebny remont i rewitalizację obiektu. Skorzystają nie tylko mieszkańcy dzielnicy Mokotów, ale  wszyscy ceniący kulturę i historię. Inwestycja została zakończona i oficjalnie otwarta.

Fundusze europejskie ratują zabytki

Budynek dostał nowe życie pod kątem wizualnym oraz swojego przeznaczenia. Beneficjent Fundacja Nowa Przestrzeń urządził w nim sadybiański Dom Kultury i Natury Ferment, który zaprasza mieszkańców Warszawy i turystów.

W uroczystości otwarcia budynku przy ul. Iwonickiej 40 udział wziął Pan Bartłomiej Balcerzyk, p. o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także Pani Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik wydziału wdrażania projektów z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego oraz Pani Paulina Nowakowska, która pełniła rolę opiekuna projektu. Gospodarzami inauguracji byli właściciele Fermentu oraz kurator DKF.

Korzyści z realizacji

W zabytkowym obiekcie powstało nowoczesne miejsce, w którym działania artystyczne, społeczne czy edukacyjne będą odbywały się pod hasłem Lokalnego Prywatnego Centrum Kultury. Powstała przestrzeń stanie się miejscem spotkań przedstawicieli różnych pokoleń, odmiennych kultur i grup społecznych. Iwonicka 40 będzie zatem miejscem otwartym dla wszystkich i właśnie tutaj będą chętnie wdrażane społeczne inicjatywy, dialog ludzi sztuki i społeczności lokalnej łączącej się z edukacją i turystyką.

Oferta kulturalna współtworzona będzie z Partnerami merytorycznymi, takimi jak stowarzyszenia lokalne (Towarzystwo Ogrody Sadyby, Sadyba24), jak również stowarzyszeniami – FilmPro oraz Fundacją Nowych Działań przy Nowym Teatrze w Warszawie.

Ważną rolą będą odgrywać działania integracyjne, zarówno w wymiarze sąsiedzkim, jak i międzynarodowym, a także te umożliwiające refleksję nad funkcjonowaniem społeczeństwa i wyzwaniami dzisiejszych czasów.

Oferta Fermentu to także rękodzieło, malarstwo, film, teatr, architektura i kultura fizyczna np. joga.

Od ruiny do perełki

Zakres inwestycji obejmował renowację obiektu, wykonano m.in. nową elewację, zmieniono dach, wstawiono nowe okna i drzwi, a w środku budynku przeprowadzono kompleksowy remont. Udało się przywrócić dawną świetność tego miejsca i zaaranżować Dom Kultury. Nowa oferta kulturalno-edukacyjna będzie zachęcała warszawiaków do integracji mieszkańców dzielnicy Mokotów, w szczególności obszaru Miasto-Ogród Sadyba. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 3,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota ponad 2 mln zł. Środki pochodziły z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).

Tytuł projektu: Rewitalizacja i adaptacja części obiektu przy ul. Iwonickiej 40, 02-924 Warszawa na cele związane z działalnością kulturalną

Beneficjent: Fundacja Nowa Przestrzeń

Całkowita wartość projektu: 3 494 725,64 zł

Dofinansowanie z UE: 2 070 382,71 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Foto: P. Nowakowska MJWPU, archiwum beneficjenta


Skip to content