Uwagi partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie do projektu FEM 2021-2027

08.09.2021

31 sierpnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie aktualizacji zapisów oraz stanu prac nad projektem Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

ZWM zaakceptował zbiorcze, tabelaryczne, zestawienie  wszystkich uwag zgłoszonych przez partnerów społeczno-gospodarczych i organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. W zestawieniu zawarto również  ustosunkowanie się instytucji zarządzającej do wniesionych uwag. Uwzględnione uwagi znajdą swoje odzwierciedlenie w zmienionych zapisach projektu FEM 2021-2027, który we wrześniu br. zostanie skierowany do konsultacji.


Skip to content