Usługi doradcze dla mazowieckich samorządów dzięki Funduszom Europejskim

03.06.2024

Wsparcie w rozwoju zdolności administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu, a także wzmocnienie ich potencjału do kompleksowego zarządzania rozwojem to główny cel projektu, który otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę z beneficjentem Fundacją Fundusz Współpracy podpisała Ilona Soja-Kozłowska dyrektor MJWPU.

 

Rozwój usług doradczych

Projekt, który zrealizuje Fundacja Fundusz Współpracypowstał w oparciu o gruntowną diagnozę potrzeb sześciu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF). Celem realizowanych działań doradczych jest wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstw samorządowych zawiązanych na obszarach:

  • Radomia
  • Płocka
  • Ostrołęki
  • Siedlec
  • Ciechanowa
  • Żyrardowa

do strategicznego zarządzania swoim rozwojem.

– Fundusze europejskie pomagają na wielu płaszczyznach. Cieszymy się ze wszystkich projektów, i tych infrastrukturalnych, jak również tych z zakresu wsparcia doradczego, edukacyjnego i szkoleniowego – podkreślała Ilona Soja-Kozłowska dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wymienione samorządy otrzymają w ramach projektu kompleksowe wsparcie doradcze:

1) animację zacieśniania współpracy JST w Obszar Funkcjonalny;

2) wzmacnianie mechanizmów zarządzania strategicznego;

3) wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ujętych w strategiach terytorialnych, przeznaczonych do finansowania w ramach Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych;

4) szkolenia i warsztaty dla kadry zaangażowanej w proces wdrożenia strategii terytorialnych/rozwoju ponadlokalnego;

5) wymiana doświadczeń pomiędzy partnerstwami.

Każda z 5 kategorii działań doradczych będzie realizowana z wykorzystaniem trzech typów narzędzi: usługi doradczej, szkolenia lub warsztatu oraz spotkań networkingowych.

Tytuł projektu: Mazowieckie CWD

Beneficjent: Fundacja Fundusz Współpracy

Całkowita wartość projektu: 3 029 212,79 zł

Dofinansowanie z UE: 3 029 212,79 zł

Działanie: 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego


Skip to content