Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów – Złóż wniosek o dofinansowanie projektu

Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów – Złóż wniosek o dofinansowanie projektu

31.07.2023

Pracujesz na rzecz edukacji młodzieży? Do 12 września możesz złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej działań z zakresu kształcenia zawodowego. Dzięki temu uczniowie skorzystają ze staży i praktyk, dodatkowych zajęć, kursów, czy na przykład doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pula środków na ten cel to ponad 38 mln zł. Dotacje pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kształcenie zawodowe jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. Wszystko po to, żeby przygotować młodzież do przyszłych wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy. Tego rodzaju działania mają szansę na dofinansowanie w priorytecie VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów). Do 12 września trwają konkursy o dotacje, które ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Edukacja młodzieży to nasza przyszłość. Dlatego fundusze europejskie od lat inwestujemy we wsparcie szkół w zapewnieniu programów kształcenia odpowiadających na potrzeby życia społeczno-gospodarczego. Zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna, a zwłaszcza program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów

Fundusze z Unii Europejskiej pomogą w realizacji programów rozwojowych z zakresu edukacji zawodowej. W ich efekcie możliwe będzie wsparcie:

  • rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (np.: organizacja staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, czeladniczych i mistrzowskich, wsparcie uczniów i słuchaczy w przygotowaniu do uzyskania uprawnień zawodowych, tworzenie klas patronackich);
  • kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, w tym na przykład w obszarach zawodów związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0 (poprzez projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, działania rozwijające uzdolnienia u uczniów, nowe programy nauczania, koła zainteresowań, czy warsztaty i laboratoria dla uczniów);
  • prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli, pedagogów i psychologów;
  • wyposażenia szkolnych pracowni do zajęć praktycznych (jako element projektu).

Kto może ubiegać się o Fundusze Europejskie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły (np. samorządy) lub inne podmioty posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest unijnym dokumentem chroniącym prawa obywateli. Dokument odnosi się do sześciu wymiarów życia każdego z nas: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości. Planując projekt pomocne mogą być Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zwłaszcza załącznik nr 3).

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

Region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.02-IP.01-007/23):

  • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
  • Pula środków: 28,9 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej FEMA.07.02-IP.01-007/23

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.02-IP.01-008/23):

  • Pula środków: 9,4 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej FEMA.07.02-IP.01-008/23

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:
801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
w zakładce Punkty informacyjne.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

Gdzie szukać informacji?


Skip to content