Szkolenie stacjonarne –  Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

SZKOLENIE STACJONARNE

20.05.2024r.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:   REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 17.05.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, z kwalifikowalnością wydatków, zasadą DNSH oraz systemem MEWA 2.0
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
Skip to content