Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

22.03.2023

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich beneficjentów czekających na szczegółowe zapisy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu FEM 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szczegółowy Opis Priorytetów to dokument opisujący wszystkie Priorytety i Działania będące obszarem wsparcia w ramach funduszy europejskich. W SZOP-ie znajdziemy m.in. limity dofinansowania, cele szczegółowe oraz zakresy wsparcia z UE. Kluczową informacją są zapisane typy projektów możliwych do realizacji w ramach poszczególnych naborów. Na jakich zasadach będzie realizowane wsparcie, kto może ubiegać się o dofinansowanie, ile wynosi poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie – to także wyczytamy w SZOP-ie.

Cały dokument znajduje się na stronie:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytety programu FEM 2021-2027

  • Priorytet I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
  • Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza
  • Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu
  • Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza
  • Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu
  • Priorytet VI  Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
  • Priorytet VII  Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu
  • Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług   społecznych i zdrowotnych na Mazowszu
  • Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

Skip to content