Startuje konkurs z zakresu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych

Startuje konkurs z zakresu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych

09.02.2024

Już od dzisiaj mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, będących efektem wdrożenia wyników prac B+R. Kwota przeznaczona na te działania wynosi  58,5 mln zł, w tym ponad 49,8 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 8,6 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, typ projektów: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa. Uprawnionymi wnioskodawcami są:  

  • mikro przedsiębiorstwa;
  • małe przedsiębiorstwa;
  • średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R . Kwota przeznaczona na te działania wynosi  58,5 mln zł, w tym ponad 49,8 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 8,6 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym np. przejście z modelu liniowego na cyrkularny,  zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne;
  • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

Czas trwania naboru i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 09.02.2024 r. do 20.03.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie: https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/1-3-innowacyjnosc-i-konkurencyjnosc-msp-nr-fema-01-03-ip-01-015-24-typ-projektu-wdrozenie-wynikow-prac-badawczo-rozwojowych-i-innowacji-w-tym-z-wykorzystaniem-nowoczesnych-rozwiazan-tik-dla-p/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content