Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rzecz poprawy jakości powietrza

Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rzecz poprawy jakości powietrza

30.06.2023

Już od 30 czerwca jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze będą przeznaczone na zapewnienie pracownikom urzędów gmin i jednostek podległych (m.in. straż miejska czy ekopatrol) urządzeń pomiarowych do monitorowania stanu powietrza. Zapewnione zostanie także odpowiednie przeszkolenie z zakresu obsługi tych urządzeń. Dofinansowanie umożliwi również realizację działań edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 18 mln zł. Nabór potrwa do 31 sierpnia. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.    

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Celem konkursu jest podjęcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, jak m.in. wyposażenie urzędów gmin w urządzenia pomiarowe do kontroli stanu powietrza. Dzięki tym działaniom jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazów spalania odpadów oraz nieekologicznych paliw.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

Ekologia to jeden z priorytetowych obszarów Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu władze lokalne będą mogły skutecznie monitorować stan jakości powietrza, a także przeciwdziałać nielegalnym zanieczyszczeniom. Ważna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń klimatycznych oraz wpływu środowiska na nasze zdrowie i przyszłość planety – wskazała Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego mają szansę uzyskać dofinansowanie na zakup:

  •  mobilnych laboratoriów z pełnym wyposażeniem, jak np. pojazdy z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym;
  • przyrządów pomiarowych wspomagających kontrole pieców i spalanych w nich paliw (np. dron badający skład dymu z kominów).

Ponadto fundusze europejskie pomogą w realizacji działań z zakresu:

  •  szkolenia pracowników z obsługi profesjonalnych urządzeń pomiarowych;
  • inicjatyw edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych.

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 30.06 do 31.08.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa2.mazowia.eu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza – nr FEMA.02.01-IP.01-004/23

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Skip to content