Startuje konkurs na wsparcie projektów B+R

Startuje konkurs na wsparcie projektów B+R

12.04.2024

Już od 12 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub też we współpracy z organizacją badawczą. Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42,9 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 22 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) oraz mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej mamy szansę rozwijać potencjał naukowo-badawczy Mazowsza. Realizacja tego typu projektów pozwala na wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć nauki w praktyce

Zdjęcie sylwetki

– podkreśliła Pani Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.  

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą. Prace badawczo-rozwojowe ujęte w projekcie mogą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Zaplanowane w projekcie prace B+R powinny prowadzić do wdrożenia wyników do działalności gospodarczej (pod warunkiem uzyskania rezultatów prac, które posiadają potencjał do wdrożenia). Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42,9 mln zł.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 12.04.2024 r. do 22.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content