Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków

Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków

29.06.2023

Pierwsze konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zostały już ogłoszone i zakończone. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Kolejne możliwości dostępne będą już od 30 czerwca. Unia Europejska motywuje do zmian, a to wszystko dla poprawy życia mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków dostępnym na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Fundusze Europejskie na lata 2021-2027”.

Fundusze Europejskie łączą

Możliwości, jakie dają środki europejskie dostrzegają mazowieckie samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury, uczelnie i instytuty badawcze, placówki medyczne, a także organizacje pozarządowe.  Z efektów zrealizowanych projektów korzystają wszyscy. W obowiązującym harmonogramie wniosków kolejne konkursy zostaną ogłoszone już 30 czerwca 2023. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

  • Wsparcie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych (Działanie 2.1 Efektywność energetyczna);
  • Wsparcie bezrobotnych kobiet i dostęp do równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (Działanie 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet);
  • Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów);
  • Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów).

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na tej stronie

Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.


Skip to content