Spotkanie poświęcone podsumowaniu konsultacji projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

07.12.2021

Szanowni Państwo,

3 grudnia 2021 r. odbyło się  spotkanie poświęcone podsumowaniu konsultacji projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Spotkanie odbyło się on-line za pomocą Microsoft Teams. Transmisja spotkania  miała miejsce na kanale YouTube Biura Prasowego Mazovia.

Spotkanie otworzył Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Następnie, Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, przedstawił podsumowanie konsultacji FEM 2021-2027.

W dalszej kolejności głos zabrali:

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego,

Robert Składowski, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców jako przedstawiciel pracodawców w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,

Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europa i My, przedstawiciel Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako reprezentant sektora  organizacji pozarządowych.

Agenda spotkania uwzględniała również czas na zadawanie pytań przez uczestników spotkania. Głos zabrało kilka osób spośród uczestniczących w spotkaniu.

Spotkanie podsumował i zakończył  Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.


Skip to content