Ruszył nabór wniosków na infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw 

Ruszył nabór wniosków na infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw 

27.05.2024

Od 27 maja przedsiębiorcy z Mazowsza mogą składać wnioski na projekty mające na celu poprawę infrastruktury badawczo-rozwojowej. Możliwe działania obejmują zakup lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury do prac badawczo-rozwojowych. Inicjatywy mogą również dotyczyć tworzenia innowacyjnych produktów i usług oraz utworzenia lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych, laboratoriów czy centrów badawczo-rozwojowych. Budżet konkursu wynosi ponad 21 mln zł, a środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie? 

  • Zakup lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej infrastruktury do prac B+R. 
  • Utworzenie lub rozwój działów B+R, laboratoriów, czy centrów badawczo-rozwojowych. 
  • Usługi podnoszenia kompetencji pracowników, aby w pełni wykorzystać nową infrastrukturę. 

Projekty muszą być zgodne z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim, wskazanymi przez obszary inteligentnej specjalizacji. 

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 27 maja do 5 lipca 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie na poprawę infrastruktury badawczo-rozwojowej? 

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców:

  • mikroprzedsiębiorstwa, 
  • małe przedsiębiorstwa, 
  • średnie przedsiębiorstwa, 
  • duże przedsiębiorstwa

Ważne!

  • Projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę (nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie).
  • W ramach naboru wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Obszar wsparcia: 

Projekty mogą być realizowane na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) oraz w gminach: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola, Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz – regionu Warszawskiego stołecznego (RWS). 

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie konkursu FEMA.01.01-IP.01-037/24  

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. 


Skip to content