Rozbudowa tras rowerowych w gminach Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice. Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich poprawi mobilność mieszkańców.

05.10.2023

Kolejna inwestycja skierowana do mieszkańców subregionu warszawskiego zachodniego zostanie zrealizowana dzięki funduszom europejskim. Będzie to budowa sieci dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3,3 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 2,7 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Dzisiaj umowę podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz gminy Łomianki Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak.

Nowe kilometry ścieżek rowerowych

Rowerowe Mazowsze to nie tylko hasło – to efekt zrealizowanych projektów przez mazowieckich beneficjentów. Kolejna tego typu inwestycja realizowana jest na terenie podwarszawskich gmin Łomianki, Czosnów, Izabelin i Stare Babice. Mieszkańcy już  wkrótce będą mogli korzystać z ponad 6 nowych kilometrów tras rowerowych, dzięki wsparciu środków europejskich.

Beneficjent w ramach projektu wykonuje roboty budowlane wraz z montażem niezbędnych instalacji oraz infrastruktury technicznej. Oprócz budowy samych dróg rowerowych, powstają ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, miejsca postojowe i strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Na rowerzystów będą czekały także samoobsługowe punkty serwisowe obsługi technicznej sprzętu rowerowego.

Efekty

Projekt ma charakter ekologiczny. Dostępność tras rowerowych wpływają m.in. na ochronę środowiska, zmniejszają ruch samochodowy nie generują spalin i hałasu. Co ważne, nowe trasy rowerowe, które powstały w naszym województwie w ostatnich latach, dzięki funduszom europejskim sprawiły, że turystyka rowerowa stała się bardzo popularna, bezpieczna, ekologiczna i dostępna dla ludzi w każdym wieku.


Skip to content