Rewitalizacja na Mazowszu

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nabór wniosków na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabór realizowany jest w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termin, od którego można składać wnioski: 21.05.2024 r. – nabór w trybie ciągłym. 

Termin, do którego można składać wnioski: 30.06.2026 r. 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie: Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021.

Beneficjent: O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Przedmiot dofinansowania: Bezzwrotna refundacja wydatków poniesionych przez gminy na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Więcej informacji: Dokumenty dotyczące naboru dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub po numerem telefonu (22) 323 42 40, e-mail: gminyDPR@mrit.gov.pl. Na początku czerwca podany zostanie harmonogram spotkań informacyjnych dla gmin.

Ruszył nabór wniosków na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie, w tym na opracowanie GPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Skip to content