26.09.2023

Obszar

Mazowieckie

Zbiorcze dane z realizacji FEM 2021-2027 przekazywane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną w oparciu o zakres określony w Załączniku VII i art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Obszar

Mazowieckie

Zbiorcze dane z realizacji FEM 2021-2027 przekazywane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną w oparciu o zakres określony w Załączniku VII i art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Skip to content